• Kristian Jacobsen

Bruker millioner for å pirre til valg av realfag

Industrien sponser den nye Vitenfabrikken for å påvirke de unges studievalg. Astronomi får flere til å velge realfag.