• Odd Pihlstrøm

Sjekker marehalm-parasitt

Cystenematoder, som angriper røttene til marehalm, kan være vanlig i sanddynene langs Jærstrendene. Bioforsk vurderer å undersøke utbredelsen nærmere.