• Silje Ludvigsen

Åtte ansatte sluttet i PPT i fjor

Nær halve staben sluttet i PP-tjenesten i Sandnes i fjor. Kontoret er i dag preget av mange nyutdannede og stor gjennomtrekk. To stillinger står ubesatt.