• Jan Tore Glenjen

Rennesøy mister kveldsbusser

Busstilbudet på Rennesøy blir stadig dårligere. Årsak: Det trengs ikke busser lenger, for uten bompenger kjører øybuene bil.