- Flytt bussar og båtar ut fjorden

Sandsfjord bru er eit misfoster så sant navlestrengen ikkje blir styrka ved å flytta all kollektivtransport i indre Ryfylke til brufestet i Jårvik eller på Åsarød— holmen.