Nedstrand blir trolig kuttet i nytt ferjesamband

Til neste møte i Fylkessamferdselsutvalget skal det foreligge et helt nytt forslag til ferjeruter i Finnøysambandet. Denne gang uten at Nedstrand er med.