Tøffare tider i Rennesøy- trafikken

Respekten for lastebilar er ferd med å bli borte på Rennesøy. Før stoppa bilistane når dei såg ein møtande lastebil. Nå held folk på retten sin.