• SYNLIGE: Slik vil noen av møllene i Ulvarudla ifølge Lyse se ut fra E 39 på vei fra Runaskaret og nordover mot Søyland. (Ill.: Lyse)

Vindmøllelandet Høg-Jæren