- Klimaspørsmål også kirkens ansvar

— Det kan fort bli bruk for en ny Noas Ark når Grønlandsisen smelter, sier professor Torleiv Bilstad ved Universitetet i Stavanger.