- Kulturskolens tur

Styreleder ved Kultur— skolen, Høyre-politiker Hild Sømnes, tror ikke siste ord er sagt om nybygg for Kulturskolen. Fredag foreslo rådmannen å utsette nybygget i fire år.