Økonomisk støtte til formell utdanning

Åtte assistenter i omsorgstjenesten i Gjesdal ønsker å ta utdanning med støtte fra kommunen.