• Rådmann Tore Sirnes anbefaler at politikerne innfører eiendomsskatt. Thomas Brekke

– Eiendomsskatt må vurderes