– Vi er avventende til asylmottak

Kraftkommunen har i lang tid hatt fokus på arbeidet med å sikre at Espedal-Frafjord tunnelen blir åpnet samtidig med Ryfast og det arbeidet fortsetter, forsikrer Guse.