• Erlend Berge

Norske tomater hele året

Nær 70 prosent av tomatene som selges i Norge er importert. Sammen med næringen skal Bioforsk nå bruke 12 millioner kroner på å utvikle forbedrede dyrkingsmetoder, helårsproduksjon og økt tomatkvalitet.