Ap stiller med det det gamle topplaget

Nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti har første utkast til stortingsliste klar.