• – Vi må rigge for vekst, er budskapet til Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø(H). FOTO: Lars Idar Waage

Aller viktigst: Utbygging

Å få fart på boligbyggingen er prioritet nummer en i flertallspartienes budsjettforslag. Ordfører Christine Sagen Helgø (H) er ikke i tvil om det.