Sint mann utestengt fra Nav i tre måneder

Nav-ansatte måtte låse døren.