Ransakingen i Brussel var ulovlig

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad fikk heller ikke medhold i Borgarting lagmannsrett. Ransakingen av Aftenbladets Brussel-kontor var ulovlig, også ifølge lagmannsretten.