• Mads Janson viser resten av klassen hvordan han deler 486 på 9. På veggen har lærer Gerd Inger Moe hengt huskelapper – om kommutative lov og distributive lov for multiplikasjon. Slike uttrykk lærer elevene. Jarle Aasland

Russisk matte en suksess i Smeaheia

Tredjeklassingene på Smeaheia skole scorer skyhøyt på årets kartleggingsprøve i matematikk, og ingen elever scorer under bekymringsgrensen.