Me vil velja skule sjølve

Politikarane i Suldal er i mot at ungdom fritt kan velja skule når dei skal ta vidaregåande utdanning. Mange unge protesterer mot å mista valfridomen.