Bedre for båtfolket

Gjestehavnen i Sandnes er bygd om for 20millioner kroner. Nå overtar Lura båt— forening driften av en havnsom de mener vil bli en av de beste i landet.