Vil utvide ølsalget i hele fylket

Rogaland dagligvareforening vil ta ølsalgopp med IVAR-kommunene.