Mann skadet i fall-ulykke

En person kom til skade og ble fraktet tilSiR med luftambulansen etter en arbeidsulykke ved Fiskå Mølle påFiskå i Strand.