Ekspert-frifinnelse ble holdt hemmelig

— Antakelig ikke særlig problematisk, skrev juss-eksperten om Magne Vaules opptreden. Dette utelot lederen av Rogaland kontrollutvalgssekretariat i sitt brev til politikerne. Der framsto det som om Vaule hadde brutt loven.

Publisert: Publisert:

- Det store og ubehagelige spørsmålet er om lederen av Rogaland Kontrollutvalgssekretariat har en agenda i disse sakene, sier Magne Vaule, før tirsdagens oppvaskmøte om mistillitsforslaget mot ham og kontrollutvalget. Foto: Pål Christensen

  • Thomas Ergo
    Journalist
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Over: Eposten fra Norges Kommunerevisorforbunds juridiske rådgiver Bernt Frydenberg. Under: Gjengivelsen av Frydenbergs uttalelser i brevet daglig leder i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Wenche Olsen sendte kontrollutvalget, med kopi til ordføreren.

Øverst: Eposten fra Norges Kommunerevisorforbunds juridiske rådgiver Bernt Frydenberg 10. september. Midten: Gjengivelsen av Frydenbergs uttalelser i brevet daglig leder i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Wenche Olsen sendte kontrollutvalget 30. september, med kopi til ordføreren. Underst: Utdrag fra ordfører Marthon Skårlands mistillitsforslag mot kontrollutvalget og anklager mot utvalgsleder Magne Vaule.

Det skarpe brevet lederen av Rogalands Kontrollutvalgssekretariat sendte kontrollutvalget 9. september. Vaule har gitt Aftenbladet sladdet innsyn, etter å ha konferert med jurist.

Tirsdag er det oppvaskmøte i Bjerkreim. Kontrollutvalget og kommunestyret skal møtes for å diskutere den betente konflikten. Ordfører Marthon Skårlands (H) forslag om mistillit mot kontrollutvalget ble utsatt i siste sekund under kommunestyremøtet 22. oktober. Det var Skårlands partifelle Øyvind Sjøtrø som fikk flertall for å utsette det oppsiktsvekkende forslaget. Det skjedde etter at Fylkesmannen i Rogaland og to av landets fremste offentlighetseksperter hadde fortalt Aftenbladet at de ikke kunne se at utvalgsleder Magne Vaule hadde gjort noe ulovlig.

Les også

- Jeg føler meg uthengt som en skurk

Skarpt hemmelig brev

Rabalderet startet med at Vaule ble anklaget for å ha lekket fra et lukket utvalgsmøte 8. september — og ha brutt taushetsplikten. Daglig leder av Rogalands kontrollutvalgssekretariat, Wencke S. Olsen, sendte dagen etter et skarpt brev til utvalgets medlemmer. Hun skrev at noen hadde lekket fra møtet, brutt taushetsplikten og risikerte straff i form av bøter eller fengsel. "Det kan også føre til at administrasjonen ikke vil gi opplysninger som er omfattet av taushetsplikt til utvalget i andre sammenhenger," skrev hun i brevet, som hun unntok offentlighet.

Det skarpe brevet lederen av Rogalands Kontrollutvalgssekretariat sendte kontrollutvalget 9. september. Vaule har gitt Aftenbladet sladdet innsyn, etter å ha konferert med jurist.

Olsen mottok 10. september juridiske råd, som hun har gitt Aftenbladet tilgang til. Juridisk rådgiver Bernt Frydenberg i Norges Kommunerevisorforbund fastslo i en e-post at Vaule ikke hadde gjort noe ulovlig. En politiker kan gjøre opplysninger fra et lukket møte kjent for dem det direkte gjelder – som mobbeofre og deres foreldre. Svaret slo bena under Olsens krasse kritikk dagen før. Men Olsen så nye mulige lovbrudd:

"Nå har det seg slik at kontrollutvalgets leder også har bragt disse opplysningene videre til en som har opptrådt som fullmektig for foreldrene i denne saken. Vedkommende er ikke jurist, og det er ikke levert inn skriftlig fullmakt iht §12 siste ledd. Er det problematisk?" spør hun Frydenberg.

— Antakelig ikke problematisk

Frydenberg svarte at det er korrekt at fullmektiger som ikke er advokat skal framlegge fullmakt, og at det skal kontrolleres om den er gyldig. Men reglene sier ikke noe om situasjoner hvor informasjonen er gitt før fullmakten er vist. "Antakelig får man legge til grunn at dette ikke vil være særlig problematisk hvis tilfredsstillende fullmakt blir lagt fram når det blir krevd. Derimot vil det være problematisk hvis tilfredsstillende fullmakt ikke blir lagt fram," skrev Frydenberg.

22. september la Vaule fram fullmakten.

30. september erkjente Olsen i et brev til kontrollutvalget at lekkasjen ikke var ulovlig. Men hun hadde fått "tilbakemelding fra advokaten om at opplysninger ikke kan videreformidles til en fullmektig som ikke er advokat så sant denne ikke har lagt fram en skriftlig fullmakt som har blitt godkjent av forvaltningsorganet, jfr. Forvaltningslovens §12." Og hun la til: "Slik dokumentasjon var ikke lagt fram for eller godkjent av kontrollutvalget på angjeldende tidspunkt."

At Frydenberg mente forholdet trolig var uproblematisk, nevnte hun ikke. Det ble heller ikke nevnt i ordfører Marthon Skårlands mistillitsforslag 22. oktober. Der ble Olsens framstilling gjengitt ordrett, som et eksempel på Vaules lovbrudd.

Over: Eposten fra Norges Kommunerevisorforbunds juridiske rådgiver Bernt Frydenberg. Under: Gjengivelsen av Frydenbergs uttalelser i brevet daglig leder i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Wenche Olsen sendte kontrollutvalget, med kopi til ordføreren.

Det er Magne Vaule som har gitt Aftenbladet innsyn i Olsens første brev , etter å ha konferert med jurist.

— Beklager hvis dramatisk

Lederen av Rogaland kontrollutvalgssekretariat beklager hvis noen kan ha oppfattet hennes brev som dramatiske.

— Hvorfor framstilte du det som at Frydenberg mener Vaule har gjort noe ulovlig, når han skriver til deg at det antakelig er uproblematisk?

— Jeg har nok tenkt at dette var ikke hundre prosent sikkert, ut fra formuleringen «antagelig». Men jeg har ikke skrevet at det Vaule har gjort var ulovlig, sier Wenche S. Olsen i Rogaland kontrollutvalgssekretariat.

- Du har skrevet at det ikke var tråd med Forvaltningslovens §12?

— Jeg mener jeg ikke har skrevet at det var et lovbrudd. Da ville jeg har skrevet at det var et brudd. Men i ettertid ser jeg at andre kan ha oppfattet dette mer dramatisk enn det var. Det beklager jeg overfor Vaule, sier Olsen.

— Vi politikere er legfolk når det gjelder lover og regler og er prisgitt at kommunens administrasjon og utvalgets sekretariat veileder oss, sier Magne Vaule.

Han mener det første krasse brever fra lederen av Rogalands Kontrollutvalgssekretariat bidro til at saken ble så stor som den ble.

Det er Aftenbladet som viser ham juridisk rådgiver Frydenbergs e-poster til Olsen.

— Har hun en agenda?

— At svaret frå Frydenberg kan tolkes slik Olsen har gjort det, er helt uforståelig. Svaret er ikke til å misforstå. Det store og ubehagelige spørsmålet er om lederen av Rogaland Kontrollutvalgsekretariat har en agenda i disse sakene, sier Vaule, som vil stille Olsen en rekke spørsmål under møtet tirsdag. Påstanden om agenda ønsker ikke Olsen å kommentere.

Magne Vaule utenfor rådhuset i Vikeså etter utsettelsen av mistillitsforslaget mot kontrollutvalget, og i realiteten mot ham, 22. oktober i år. Foto: Pål Christensen

Under kontrollutvalgsmøtet 8. september om mobbesakene foreslo Vaule å kalle inn foreldrene til et neste møte, for å høre deres versjon.

— Men kontrollutvalgets sekretær sa at det ikke var tillatt. Etterpå viste det seg at det selvfølgelig var tillatt, sier Vaule.

Olsen sier at hun dagen etter orienterte Vaule om at utvalget kunne arrangere en høring og kalle inn hvem de ville der.

— Slik at det var ikke umulig. Men det har ikke vært diskutert høring i denne saken i kontrollutvalget sier Olsen til Aftenbladet.

LES OGSÅ:

Publisert:

Les også

  1. Først skal de vrake brysom politiker - så skal de feire Grunnloven

  2. - Ordføreren har skjønt lite

  3. Ordfører vil kaste brysom vaktbikkje

  1. Mobbing