Rovik skeptisk til å bygge for tett

Sandnes kommune vil trolig protestere mot de mest ekstreme forslagene til fortetting i fylkesdelplanen.