Dette er en trist sak

Arild Karlsen mener fylkespolitikerne undergravde hans myndighet som fylkesrådmann. Derfor gikk han.