• Tall fra 2013 viser at Sandnes hadde 104 pedagogiske ledere på dispensasjon av totalt 412 stillinger i private og kommunale barnehager. (Illustrasjonsfoto). Carl Martin Nordby/Aftenposten

Barnehagene er på rett vei

— Kommunene har vært nødt til å ta tak i rekrutteringsarbeidet, og nå begynner vi å se virkning av det, sier Anita Olufsen.