Bydelsutval vil slå saman Stangeland og Trones

Fleire av bydelsutvala meiner at ein sentralt i kommunen må bli meir lydhøyr for kva dei har å seia, og følgja opp tilrådingane dei kjem med.