Pårørende kjøper god samvittighet

Stadig flere eldre har store omsorgsbehovsom verken pårørende eller det offentlige klarer å stette. Et nyttmarked er derfor i ferd med å vokse fram.