Fengsel og bot for fyllekjøring

Han var langt fra edru da han en tidlig lørdagsmorgen i mars kjørte med personbil rundt om i Stavanger sentrum. Nå er sandnesmannen tidlig i 30-årene dømt til en straff av 21 dager i fengsel og en bot på 25.000 kroner. Herredsrettsdommer Mass Nærland i Sandnes legger i skjerpende retning vekt på at kjøringen foregikk med passasjerer og i tettbebyggelse, med den trafikkfaren dette representerer, selv nattestid.