Folkevalde påvirkar ikkje eldresatsinga

Mens omleggjinga av eldreomsorga i Strand blir leia av politikarane, er det i Sauda i stor grad administrasjonen som har fått klekka ut nye arbeidsmåtar. Det har det blitt bråk av.