• En fire år lang strid om en hønsehustomt i Hå endte i retten. Saksøkerne, rugerieier Nils Steinsland og eggprodusent Tor Rune Gudmestad, vant ikke fram, ifølge fersk dom i Jæren tingrett. Knut S. Vindfallet

Hå kommune vant betent sak om hønsehus-tomt

Hå kommune er frifunnet i søksmål om fradeling av hønsehustomt som krevde ny adkomstvei over dyrket mark på Nesheim.