• - Saken er etter min mening vanskelig og sammensatt, og at det er ulikt syn og ulike vurderinger av flere forhold ved saken, har gjort den spesielt krevende, sier kommunalsjef Rune Moen. Pål Christensen

- Vi har gjort mye

Kommunalsjef i Sola kommune, Rune Moen, mener både rektor og ansatte ved skolen har gjort mye for å løse saken. Han beklager samtidig at den har trukket ut i tid.