Kraftig økning i antall pasienter

Sykehuset strever med å finne grunnen til at antall pasienter øker mye kraftigere enn befolkningsøkningen i Rogaland.