Potterihistorie forsvinner

Dersom reguleringsplanen for Daleveien 25 blir vedtatt i sin nåværende form, jevnes gamle Holmens Potteri med jorden. Kommunens kulturavdeling mener det er svært viktig at de gamle bygningene, hvor også Polaris har holdt hus, tas vare på.