Døyande får uverdig tilbod

Helsetilbodet som vart gitt ved livets slutt, er uverdig, er konklusjonen til Fylkeslegen i fleire klagesaker.