Bedt av PST om å være mer forsiktig

Christine Sagen Helgø (H) tror økonomiske problemer og terrortrusselen kommer til å prege Stavanger i 2015. Ordføreren har selv fått en konkret beskjed fra PST om å være ekstra oppmerksom.