• På befaringen i høst. Jostein Frøyland (t.h.) viser vei for landbruksdirektør Hadle Nevøy, fylkesordfører Janne Johnsen, Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese, sammen med sønn og svigerdatter, Betuel og Hilde Frøyland. Sanden ligger i bakken under dem. Geir Sveen

Går i ny strid, nå om sand

Disse grønne jordene ble ikke en del av Jærens nye by. Nå vil gården hente ut de enorme sandressursene som ligger i bakken. Dermed blir det ny kamp om jorda på Frøyland.