Er kråkene ugagnskråker?

Det er blitt hevdet at kråkene forurenser ved Mosvatnet og at det lukter der.