• Både ordførar Stanley Wirak (Ap), t.v., og varaordførar Pål Morten Borgli (Frp) vil til Jæren. Pål Christensen

- Jæren, det er me

Jærrådet vil liggja i forkant av debatten om kommunesamanslåing, og startar no. Med ope sinn.