Vil kjempe for ny strålemaskin

Fylkesordfører Roald Bergsaker har bedt om et møte med helseministeren, for endelig å få avgjort dragkampen om Vestlandets nye stråleterapimaskin.