Barnehage kan ryka på grunn av skattetørke

Solbakken barnehage kan bli nedlagt i 2001, dersom Sauda mistar eigedomsskatt.