Knytt Vassøy til Ryfast

En tidligere og en nåværende ordfører står på hver sin side i striden om eiendomsskatt på Vassøy og byøyane.