Enda mer rot om barnepass

Tunnelen og Trollungen barnepass i Egersund kan ha drevet med minst ti barn mer enn antallet som er oppgitt av den ansvarlige for virksomheten.