Tavlå tirsdag og onsdag

Trim på Soma: På Soma skole er det innendørs trim hver tirsdag. Sandnes og omegn lag av LHL, står som arrangør. Dette er trim under ledelse av fysioterapeut.