Slik blir jærbyen

Vi skal bo tettere på Nord-Jæren framover. Hensikten er å spare jord og få mer effektiv kollektivtransport.