Lagmannsretten felte klokketyver

Gulating lagmannsrett har enstemmig dømt to polakker til fengsel i henholdsvis ett år og fem måneder og ett år og fire måneder for innbrudd i urmakerforretningen Hersdal på Bryne og forsøk på innbrudd hos Urmaker Klippen i Egersund. Avgjørelsen i lagmannsretten er identisk med dommen fra Dalane herredsrett i samme sak fra 7. september i år som også var grunnlaget for anken til lagmannsretten.