Finnøy greier ikkje å spara nok neste år

FINNØY: Rådmannen hadde dårleg nytt til dei folkevalde på budsjettmøtet. Budsjettet for 2001 må reduserast med 800.000 kroner meir enn forventa.