Hanekamp på Forus

Mye kakling når 350 fjærfe konkurrerte om heder og ære i fjærfekonkurransen Rogaland Open.