Dårlig betalt i varetekt

Først ble de frikjent for smugling av 960 kilo hasj. Nå er far og sønn tilkjent 50.000 kroner hver for 18 måneder i varetekt.